Huurverlaging

Tot en met 30 december 2024 kunnen huurders waarbij het inkomen is gedaald zelf een huurverlaging aanvragen. Deze regels gelden alleen voor sociale huurwoningen.

Voorwaarden huurverlaging:

 • U huurt op 1 maart 2023 uw huidige woning.
 • U hebt minimaal 6 maanden voorafgaand aan het verzoek tot huurverlaging een inkomen van 120% het minimum-inkomensijkpunt huurtoeslag of lager. De inkomensgrenzen zijn:
  • Eenpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd: € 24.840 per jaar
  • Meerpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd: € 32.370 per jaar
  • Eenpersoonshuishoudens vanaf AOW-leeftijd: € 26.430 per jaar
  • Meerpersoonshuishoudens vanaf AOW-leeftijd: € 35.150 per jaar
 • De huur is hoger dan de huurverlagingsgrens van € 577,91.
 • U hebt niet eerder een huurverlaging voor huurders met een laag inkomen gehad.

Als u in 2024 een verzoek doet, dan gelden de inkomensgrenzen voor 2024, óók als een deel van dit inkomen van 6 maanden in 2023 valt.

Hieronder staan de veelgestelde vragen over huurverlaging. Niet gevonden wat u zocht? Probeer het dan via de zoekfunctie rechtsboven of stel uw vraag via het contactformulier.

Veelgestelde vragen over Huurverlaging

Krijg ik huurverlaging in 2024?

Algemeen

Had u in 2022 een laag inkomen? Dan krijgt u vóór 1 juni automatisch bericht van ons.
Is uw inkomen gedaald in 2023 of 2024? En heeft u vóór 1 juni geen bericht van ons ontvangen? Dan kunt u zelf huurverlaging aanvragen. U heeft recht op huurverlaging als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor huurverlaging 2024:
Huurt u op 1 maart 2024 een huurwoning (of woonwagen) van Wold & Waard en heeft u in 2024 een hogere huurprijs dan € 577,91 per maand? Dan kijken we naar uw gezamenlijk inkomen. Is dat gezamenlijk inkomen lager of gelijk aan 120% van het sociaal minimum? Dan heeft u recht op huurverlaging. 

Als 120% van het sociaal minimum gelden in 2024 de volgende inkomensgrenzen:

 • Eenpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd: € 12.420 over de afgelopen 6 maanden.
 • Eenpersoonshuishoudens vanaf AOW-leeftijd: € 13.215 over de afgelopen 6 maanden.
 • Meerpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd: € 16.185 over de afgelopen 6 maanden.
 • Meerpersoonshuishoudens vanaf AOW-leeftijd: € 17.575 over de afgelopen 6 maanden.

Hoe kan ik zelf huurverlaging aanvragen?

Algemeen

Controleer eerst op de pagina 'Check of u recht heeft' óf u recht heeft op huurverlaging. Als u denkt in aanmerking te komen kunt u op de pagina 'Huurverlaging aanvragen' uw verklaring huishoudsamenstelling downloaden en invullen. Vervolgens mailt u deze verklaring én uw inkomensgegevens naar info@woldwaard.nl. 

Zorg ervoor dat uw aanvraag compleet is door de volgende gegevens bij uw aanvraag mee te sturen:

 1. uw verklaring huishoudsamenstelling 
 2. bewijs van het inkomen van alle personen in uw huishouden van 27 jaar en ouder van de laatste 6 maanden. Dit kunnen zijn:
  - een set salarisstroken;
  - uitkeringsspecificaties of;
  - een verklaring van een boekhouder als u zzp’er bent.

Komt u er niet uit en wilt u liever persoonlijk contact? Bel (0594) 51 21 61 en vraag naar Klarie Steenbergen of Nanda Heemstra. Zij helpen u graag!

Wanneer gaat de huurverlaging in? En hoeveel gaat de huur dan omlaag?

Algemeen

Als u bericht van ons heeft gekregen vóór 1 juni 2024, verlagen wij u huur vanaf 1 juli 2024 naar € 577,91 per maand.

Heeft u zelf een huurverlaging aangevraagd? Dan gaat de huurverlaging in op de tweede maand na het indienen van de huurverlaging.  Dit betekent bijvoorbeeld dat als u de aanvraag in juni 2024 heeft gedaan, de huurverlaging ingaat per 1 augustus 2024. 

Hoeveel de huur omlaag gaat, is voor iedereen verschillend. Als u vindt dat de huurprijs ten onrechte niet door ons wordt verlaagd, dan kunt u eventueel naar de Huurcommissie om een uitspraak te vragen.

Tot hoe lang kan ik huurverlaging zelf aanvragen?

Algemeen

U kunt tot 31 december 2024 een huurverlaging aanvragen. De huurprijsgrens van € 577,91 geldt tot 1 januari 2025. 

Moet ik doorgeven wat mijn inkomen en vermogen is?

Algemeen

Nee, dat is niet nodig. Wij horen van de Belastingdienst of u wel of niet recht heeft op huurverlaging. De Belastingdienst kijkt daarbij naar uw jaarinkomen over 2022. De Belastingdienst vertelt ons niet wat uw inkomen of vermogen is.

Mag Wold & Waard informatie bij de Belastingdienst opvragen over woningen?

Algemeen

Ja,  we mogen alleen gegevens opvragen van woningen met een (verwachte) huurprijs op de eerstvolgende reguliere huurverhogingsdatum (per 1 juli 2024) die hoger is dan € 577,91 per maand. We krijgen alleen te horen of u wel of niet in aanmerking komt voor huurverlaging. Gegevens over uw inkomen en vermogen worden niet gedeeld met ons.