Toewijzing woning

Krijgt u een woning aangeboden? Dan is het belangrijk dat u alle gevraagde gegevens aan ons kunt laten zien. Wij moeten namelijk bekijken of u in aanmerking komt voor de woning.

U kunt niet elke woning huren

Wij moeten 'passend toewijzen'. Daarbij kijken wij naar uw inkomen en naar de grootte van uw gezin.

Bij Wold & Waard komen woningzoekenden met een jaarinkomen tot en met €58.000 in aanmerking voor een sociale huurwoning (kale huurprijs t/m € 879,66). Als uw jaarinkomen hoger is kunt u zich wel inschrijven als woningzoekende. Het jaarinkomen mag op het moment van woningtoewijzing niet hoger zijn dan € 58.000 (prijspeil 2024). Ook de grootte van het huishouden is van belang bij de toewijzing van een woning. Als u een woning gaat huren bent u verplicht uw inkomensgegevens bij ons in te leveren.

Bij sommige woningen geldt een huurprijsverlaging bij lagere inkomens

Bij het actuele woningaanbod vermelden wij de kale huurprijs. Vanaf nu staat daar soms bij: ‘Mogelijk huurprijsverlaging’. Bij deze woningen verlagen we de huurprijs voor mensen met een inkomen tot € 37.625. Of we verlagen de huurprijs bij jongerenwoningen voor mensen die 22 jaar of jonger zijn. Als u de kandidaat bent voor die woning en u heeft een lager inkomen, dan krijgt u van ons een lagere huurprijs dan in de advertentie staat vermeld. Voor die woningen geldt:

  • Bent u alleen of met zijn tweeën? En is uw inkomen lager dan € 37.625? Dan is uw kale huurprijs € 650,43
  • Bent u met 3 of meer personen? En is uw inkomen lager dan € 37.625? Dan is uw kale huurprijs € 697,07
  • Bent u 22 jaar of jonger? En is uw inkomen lager dan € 37.625? Dan is uw kale huurprijs € 454,47.

Hieronder staan de veelgestelde vragen over woningtoewijzing en inkomen. Niet gevonden wat u zocht? Probeer het dan via de zoekfunctie rechtsboven of stel uw vraag aan ons via het contactformulier of bel 0594 - 51 21 61.

Veelgestelde vragen over Passend toewijzen

Welke huurprijs past bij mijn inkomen?

Algemeen

Wij kijken naar het totale inkomen van alle meeverhuizende personen. Dit noemen we verzamelinkomen. Het inkomen van kinderen telt nooit mee. We kijken ook naar de grootte van uw huishouden. Dus alle verhuizende personen, inclusief kinderen. Dit samen bepaalt welke huurprijs past bij uw inkomen.

Mijn inkomen is gestegen, heeft dat invloed op de woning die ik mag huren?

Algemeen

Als uw inkomen stijgt, kan dat invloed hebben op de woning die u mag huren. Lever uw huidige salarisstroken of uitkeringsspecificaties bij ons aan. In uw aanbiedingsbrief staat hoe u dit kan doen.

Heeft u meer vragen hierover? Neem dan contact met ons team verhuur op via contactformulier of via 0594 - 51 21 61. Onze verhuurconsulenten helpen u graag!

Mijn inkomen is gedaald, heeft dat invloed op de woning die ik mag huren?

Algemeen

Als uw inkomen daalt, kan dat invloed hebben op de woning die u mag huren. Lever uw huidige salarisstroken of uitkeringsspecificaties bij ons aan. In uw aanbiedingsbrief staat hoe u dit kan doen. Heeft u meer vragen hierover? Neem dan contact met ons team verhuur op via contactformulier of via 0594 - 51 21 61. Onze verhuurconsulenten helpen u graag!

Ik heb geen inkomen, kan ik een woning huren?

Algemeen

Ja, ook zonder inkomen kunt u een woning huren bij ons.

Telt het inkomen van mijn thuiswonende kinderen mee voor het verzamelinkomen?

Algemeen

Nee, het inkomen van thuiswonende kinderen telt niet mee.

Telt het inkomen van mijn partner mee voor het verzamelinkomen?

Algemeen

Ja, het inkomen van je partner tellen we mee voor het verzamelinkomen.

Wat is passend toewijzen?

Algemeen

Sinds 1 januari 2016 zijn woningcorporaties wettelijk verplicht om woningen passend toe te wijzen. Passend toewijzen betekent dat we alleen een huurwoning toewijzen als de maandhuur past bij het inkomen van de woningzoekende.

Het grootste deel van onze woningen moeten wij verhuren aan mensen met een laag inkomen. Dat heeft de overheid bepaald. Dit heet ‘passend toewijzen’. Als corporatie moeten wij extra aandacht geven aan huishoudens met de laagste inkomens die een inkomen hebben tot de inkomensgrens van het passend toewijzen. Deze huishoudens moeten een betaalbare woning krijgen toegewezen onder de aftoppingsgrens die voor hen geldt. 

Wat betekent passend toewijzen voor mij?

Algemeen

U kunt niet op alle woningen reageren. Bij het toewijzen van een woning kijken we naar het totale inkomen van alle meeverhuizende personen (kinderen niet meegerekend). Dit noemen wij het verzamelinkomen. Wij kijken ook naar de grootte van het huishouden. Dat zijn alle verhuizende personen, ook kinderen. Dit samen bepaalt welke huurprijs past bij uw inkomen.

Het verzamelinkomen toont u aan door een inkomensverklaring van de belastingdienst. LET OP: dit inkomen wordt omgerekend (‘geïndexeerd’) naar 2024.
De indexering voor het omrekenen van inkomens werkt zo:

✔ Verzamelinkomen 2022 x 1,1701 = toetsingsinkomen 2024.
✔ Verzamelinkomen 2023 x 1,0832 = toetsingsinkomen 2024.

Wie bepaalt de regels voor passend toewijzen?

Algemeen

De overheid bepaalt de regels voor passend toewijzen.