Urgentie

Bent u dringend op zoek naar een andere woning? Dan komt u misschien wel in aanmerking voor urgentie. In een aantal noodsituaties geven wij woningzoekenden voorrang. Dat doen wij alleen in uitzonderingsgevallen, want als iemand voorrang krijgt, betekent dit dat een ander langer moet wachten. We geven in ieder geval voorrang aan de volgende groepen:

 • bij sociale urgentie (als u met jonge kinderen dakloos wordt of als u financiële problemen hebt die niet uw schuld zijn)
 • bij medische urgentie (als u door medische problemen niet meer in uw eigen woning kunt blijven wonen)
 • als huurders hun huurwoning uit moeten omdat we hun huis gaan slopen
 • als iemand uit een instantie voor beschermd wonen en opvang komt
 • voor mensen met een verblijfsvergunning

Hieronder staan de veelgestelde vragen over urgentie. Niet gevonden wat u zocht? Probeer het dan via de zoekfunctie rechtsboven of neem contact op met ons team verhuur via contactformulier of bel 0594 - 51 21 61.

Veelgestelde vragen over Urgentie

Kan ik urgentie krijgen?

Algemeen

Soms kunt u bij een relatiebreuk of scheiding urgentie krijgen. Dat is vooraf niet te zeggen. Dit hangt van de situatie af. Onderzoek of u kans maakt op een urgentieverklaring en vul de urgentiewijzer in via Urgentiewijzer Wold & Waard. 

Nee, zwangerschap of gezinsuitbreiding is geen reden voor het toekennen van urgentie.

Dakloos
Soms kunt u urgentie krijgen. Dat hangt van de situatie af. Onderzoek of u kans maakt op een urgentieverklaring en vul de urgentiewijzer in via Urgentiewijzer Wold & Waard. 

Betaalproblemen/ Nee, dit is geen reden om urgentie te krijgen. Neem contact met ons team huurincasso op via contactformulier of via 0594 - 51 21 61. Onze medewerkers huurincasso geven u graag advies over toeslagen en tegemoetkomingen. Ook zoeken zij graag samen met u naar een oplossing.

Nee, burenoverlast is geen reden om urgentie te krijgen. Bij overlast kunt u contact opnemen met ons team wijkconsulenten via contactformulier.

Geven jullie urgentie?

Algemeen

Wij verlenen geen urgentie. Het Vierde Huis verzorgt namens Wold & Waard de sociale urgentie-aanvragen voor de gemeente Westerkwartier. 

Hoe vraag ik sociale urgentie aan en wat zijn de voorwaarden?

Algemeen

Verschillende omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat u dringend een andere woning nodig heeft. U kunt denken aan situaties waarin u dreigt dakloos te worden of waarin uw woonsituatie onhoudbaar is geworden door problemen. Dit is per situatie verschillend. Het Vierde Huis verzorgt namens Wold & Waard de sociale urgentie-aanvragen en beoordeelt of u in aanmerking komt. 

U kunt dit laten onderzoeken en aanvragen via Urgentiewijzer Wold & Waard

Goed om te weten

 • Een urgentie-aanvraag kost € 25,00. U betaalt dit voor de aanvraag, ook als daar uitkomt dat u geen urgentie krijgt.
 • Check eerst in de Urgentiewijzer of u een urgentie kan aanvragen. Als u niet aan de voorwaarden voldoet adviseren wij om de aanvraag niet door te zetten.
 • Uiterlijk binnen 8 weken na de aanvraag ontvangt u bericht waarin staat of u urgentie krijgt of niet.
 • Let op: op internet bieden commerciële organisaties aan om urgentie voor u aan te vragen – tegen betaling. Doe dit niet en vraag uw urgentie aan via ons. Het Vierde Huis verzorgt namens Wold & Waard de sociale urgentie-aanvragen.

Hoe vraag ik medische urgentie aan en wat zijn de voorwaarden?

Algemeen

Soms kunt u niet meer in uw huidige woning blijven wonen. Dit kan komen door een handicap of lichamelijke beperking. Is uw woning niet aan te passen of is deze aanpassing te duur? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor medische urgentie. Om dit aan te kunnen tonen, heeft u een positief advies nodig van de WMO van de gemeente Westerkwartier.  

Voorwaarden voor woningzoekenden

 • Er is binding met de gemeente Westerkwartier (sociaal en/of economisch);
 • Het jaarinkomen van uw huishouden is lager dan € 53.500,- (prijspeil 2023);
 • Het ziektebeeld/ de lichamelijke klachten maken dat de huidige woning niet meer passend is. Het gaat daarbij alleen om de woning zelf en niet vanwege de tuin of de afstand naar voorzieningen, zoals winkels, bushalte, etc.
 • U bent in het bezit van een geldig positief advies op urgentie van de WMO van de Gemeente Westerkwartier.

Hoe vraagt u medische urgentie aan?

 • Neem contact op met de WMO van de gemeente Westerkwartier.
 • De gemeente Westerkwartier plant een afspraak of huisbezoek met u in.
 • De gemeente gaat onderzoek doen naar uw situatie en komt met een positief of negatief advies. Bij een positief advies op de urgentie aanvraag levert u het advies in bij Wold & Waard.  U kunt dit sturen per post, per mail of langsbrengen bij Wold & Waard.   
 • Wold & Waard besluit of het advies voor medische urgentie wordt overgenomen. 
 • Als u medische urgentie krijgt, ontvangt u van ons een brief met de bevestiging daarvan.  En u krijgt 500 inschrijfpunten extra.
 • De urgentie is 1 jaar geldig. U dient zelf te reageren op het beschikbare woningaanbod. Reageert u op een woning die niet passend is bij uw fysieke beperking of handicap? Dan krijgt u de woning niet toegewezen.

Hoe snel is er een woning beschikbaar als ik urgentie heb gekregen?

Algemeen

Dat is vooraf niet te zeggen. Dit hangt af van de situatie en van het aantal woningen dat vrijkomt. Een sociale urgentie is 6 maanden geldig. Binnen deze tijd krijgt u een passende woning aangeboden. U kunt ook zelf reageren op de woningen die we aanbieden.

Mijn woning wordt gesloopt. Krijg ik voorrang bij het vinden van een nieuwe woning?

Algemeen

Huurt u een woning van Wold & Waard die gesloopt wordt? Dan krijgt u voorrang bij de toewijzing van vrijkomende woningen die van ons zijn. Wij noemen dat herstructureringsurgentie. We komen persoonlijk bij u thuis om uw woonwensen te bespreken. U krijgt voorrang en u kunt zelf op onze website reageren op de vrijgekomen woningen. Als u extra hulp nodig heeft, dan helpen wij u graag.

Als u in een sloopwoning van een andere verhuurder woont, krijgt u geen voorrang bij de toewijzing van woningen van Wold & Waard.