Overlast melden

Bent u huurder van Wold & Waard?

Gerelateerde vragen

Ik ervaar (geluids)overlast van mijn buren. Wat kan ik doen?

Algemeen

Overlast is erg vervelend. Probeer eerst zelf in gesprek te gaan met uw buren. Soms weten de buren niet dat ze overlast veroorzaken. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact met ons op via overlast melden. Wij helpen u graag verder.

Meer over dit onderwerp

Ben ik verplicht om mee te werken aan buurtbemiddeling?

Algemeen

Nee, u bent niet verplicht om aan buurtbemiddeling mee te werken. Buurtbemiddeling helpt echter wel burenruzies op te lossen. De bemiddelaars horen het verhaal van beide buren en brengen hen samen aan tafel. Een gesprek in aanwezigheid van bemiddelaars vindt plaats op neutraal terrein, zoals een buurtcentrum. Buurtbemiddeling is gratis en succesvol. Bijna 70% van de conflicten tussen buren wordt opgelost.

Meer over dit onderwerp

Mag ik overlast anoniem melden?

Algemeen

Nee. Anonieme klachten nemen wij niet in behandeling. Wij willen graag weten met wie wij spreken. Onze Wijkconsulenten bespreken graag de klachten met u, zodat zij samen met u kunnen werken aan een oplossing. Uw naam blijft wel anoniem bij de veroorzaker van de klacht als u dat wilt.

Meer over dit onderwerp

Wat doen jullie nadat ik overlast heb gemeld?

Algemeen

We nemen contact met u op om de overlast te bespreken.

Meer over dit onderwerp

Ik woon in een huurwoning van jullie en ik ervaar overlast van mijn buren in een koopwoning. Kan ik de overlast bij jullie melden?

Algemeen

Helaas kunnen wij een eigenaar van een koopwoning niet aanspreken op overlast. Ga eerst zelf in gesprek met de buren. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met  Buurtbemiddeling Westerkwartier of de politie.

Meer over dit onderwerp

Ik heb de geluidsoverlast met mijn buren besproken maar de situatie is niet verbeterd. Kunnen jullie helpen?

Algemeen

We kunnen in gesprek gaan met uw buren. Het doel zal altijd zijn om samen met u en uw buren in gesprek te gaan.

Meer over dit onderwerp

Ik denk dat er hennepkwekerij in een woning in mijn buurt zit. Wat kan ik doen?

Algemeen

Meld een hennepkwekerij altijd bij de politie. Dit kan op de volgende manieren:

  • Telefonisch via 0900 - 8844
  • Online via www.politie.nl
  • Op het politiebureau
  • Anoniem via 0800 - 7000  of anoniem via www.meldmisdaadanoniem.nl

U kunt uw vermoeden daarnaast aan ons doorgeven via het contactformulier.

Meer over dit onderwerp

Wat gebeurt er als jullie drugshandel ontdekken in een woning?

Algemeen

Als we drugshandel ontdekken in een woning, ontbinden we het huurcontract.

Meer over dit onderwerp

Ik ben bezorgd over iemand in mijn buurt

Algemeen

Bent u bezorgd over uw buurman of zorgen mensen in uw omgeving voor overlast?
Schakel dan het Meldpunt Bezorgd in. Het Meldpunt biedt hulp en advies om te voorkomen dat het echt mis gaat. 

  • Heeft u het gevoel dat iemand eenzaam is en zit te verpieteren?
  • Lijkt iemand ernstig in de war of zwerft hij/zij veel op straat?
  • Heeft iemand (of een gezin) dringend hulp nodig, maar vraagt er niet om?
  • Denkt u dat er sprake is van ernstige (zelf)verwaarlozing?
  • Ziet u dat iemand mishandeld, uitgebuit of verwaarloosd wordt?

Blijf er niet mee rondlopen, maar meld het. Bel 14 0594 of mail naar meldpuntbezorgd@westerkwartier.nl.

Meer over dit onderwerp