Raad van Commissarissen

Bestuurder en Raad van Commissarissen vinden goed bestuur en toezicht erg belangrijk. Beide willen integer en transparant handelen. De manier waarop is uitgewerkt in een bestuursvisie en een toezichtsvisie.


Toezicht vanuit de Raad van Commissarissen

Het interne toezicht is in handen van de Raad van Commissarissen. De belangrijkste taken van de raad zijn het houden van toezicht op het gevoerde beleid, het beoordelen van risico’s, de naleving van de wet- en regelgeving, interne controle en de maatschappelijke verantwoording binnen Wold & Waard. De raad is werkgever voor de directeur-bestuurder en daarnaast gesprekspartner bij ontwikkeling van beleid.

Yonas Tewelde, voorzitter

 • Voorzitter Raad van Bestuur Vanboeijen, gehandicaptenzorg in Drenthe.
 • Nevenfunctie: Lid Raad van Toezicht van Hanzehogeschool Groningen.
 • Profiel: maatschappelijk betrokkenheid, bedrijfskunde, geestelijke gezondheidszorg, sociaal domein, governance.
 • Lid vanaf april 2021

Karin Peeters, lid op voordracht van de huurders

 • Eigenaar PeetersenDaan, ontwerp & onderzoeksbureau op het gebied van landschap – stedenbouw – sociologie te Leeuwarden.
 • Nevenfuncties: voorzitter werkveld-adviescommissie Academie van Bouwkunst Groningen, lid van de adviescommissie voor de Omgevingskwaliteit in Drenthe, gastdocent Hanze Hogeschool, NHL Stenden, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, voorzitter remuneratiecommissie (RC).
 • Profiel: volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, sociaal domein, leefbaarheid, samenleving.
 • Lid vanaf september 2020

Gert Boels, lid op voordracht van de huurders

 • Group Controller The WellGear Group, internationaal dienstverlener in de energiesector.
 • Profiel: financiën, volkshuisvesting, governance, voorzitter Audit Commissie.
 • Lid vanaf januari 2024.

Peter Janse, lid

 • Teamleider Versterking - Nationaal Coördinator Groningen
 • Profiel: volkshuisvesting, vastgoed en financiën
 • Lid vanaf januari 2021 (Vanaf februari 2017 commissaris bij Huisvesting Vredewold)

Bo-Iris Bergevoet, lid

 • Senior Management Consultant Capgemini Invent
 • Nevenfuncties: Bestuurslid YoungCapgemini, spreker 'Dare To Be Different'
 • Profiel: Digitalisatie en Innovatie
 • Lid vanaf april 2022