Andere publicaties

Prestatieafspraken

Samen met Stichting Huisvesting Vredewold, Wierden en Borgen en onze huurdersorganisaties hebben wij met de gemeente Westerkwartier afspraken gemaakt over de prestaties die wij gaan leveren. In onze afspraken staat bijvoorbeeld welke (gezamenlijke) doelen we hebben over woningen, betaalbaarheid en leefbaarheid.

Visitatierapport

Een visitatie is een beoordeling van de maatschappelijke prestaties van een woningcorporatie. Om woningcorporaties zelf, de raad van commissarissen (RvC), de huurders, de gemeente en andere belanghebbenden en belangstellenden inzicht te geven in de prestaties van een woningcorporatie.

Inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden

Welke spelregels hanteren we als we zaken doen met leveranciers? U leest het in ons inkoopbeleid en algemene inkoopvoorwaarden. Onderaan de pagina ziet u in een infographic in het kort een samenvatting van de belangrijkste uitgangspunten van ons beleid.

Woonlastenonderzoek

Om inzicht te krijgen in de woonlasten van inwoners van de gemeente Westerkwartier, is een woonlastenonderzoek uitgevoerd.