Jaarverslag

Ieder jaar maken wij een verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar. En wij verantwoorden onze opbrengsten en uitgaven. De jaarverslagen van de afgelopen jaren kunt u hieronder inzien.