Ons ondernemingsplan

Iedere 4 jaar schrijven we een nieuw ondernemingsplan. We kijken dan terug naar de afgelopen jaren: wat hebben we bereikt en hebben we dat goed aangepakt? En we kijken vooruit: wat gebeurt er in onze omgeving, wat willen onze huurders en woningzoekenden en waar moeten we dus mee aan de slag?

Onze missie

Dit realiseren we vanuit onze kernwaarden

Onze kernwaarden geven houvast in hoe we werken. Ze helpen ons bij het maken van keuzes.
Ze gelden voor de organisatie als geheel en voor individuele medewerkers. Wij zijn erop
aanspreekbaar.

We zijn DICHTBIJ

Wij gaan voor persoonlijk contact op basis van vertrouwen. Wij zijn zichtbaar, benaderbaar en aanspreekbaar voor huurders en onze omgeving.

We werken ACTIEF

Wij wachten niet af en spreken ons uit. Wij werken graag samen, hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden en
waar nodig beginnen wij vast. We zijn flexibel. Als dat nodig is, stellen we ons handelen bij.

We gaan voor DUURZAAM

In ons denken en doen dragen we bij aan een groenere wereld. Wij verduurzamen onze woningvoorraad, zijn zuinig met het verbruik van grondstoffen en hechten waarde aan duurzame relaties met onze omgeving.

Ambities 2023-2026

Onze omgeving weet waar wij voor staan. We hebben een duidelijke koers. Vanzelfsprekend zijn we daarin flexibel zodat we goed kunnen inspelen op maatschappelijke en economische veranderingen.
In dit ondernemingsplan staan onze ambities. Deze werken we uit in concrete jaarplannen.
In ons jaarverslag vertellen wij over de voortgang. Wij hebben ambities geformuleerd voor de aandachtsgebieden huurders, woningen en organisatie.