Zo werken wij

Wij bieden een goed & betaalbaar thuis in de sociale huursector in het Westerkwartier. Dit realiseren wij vanuit onze kernwaarden.

We zijn dichtbij, werken actief en gaan voor duurzaam

Wij gaan voor persoonlijk contact op basis van vertrouwen. Wij zijn zichtbaar, benaderbaar en aanspreekbaar voor huurders en onze omgeving.

Wij wachten niet af en spreken ons uit. Wij werken graag samen, hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden en waar nodig beginnen wij vast. We zijn flexibel. Als dat nodig is, stellen we ons handelen bij.

In ons denken en doen dragen we bij aan een groenere wereld. Wij verduurzamen onze woningvoorraad, zijn zuinig met het verbruik van grondstoffen en hechten waarde aan duurzame relaties met onze omgeving.

Dit is onze missie

Samen kom je verder

Wij hebben de wijsheid niet in pacht. Daarom doen we ons werk in overleg en samen met de mensen en organisaties om ons heen. In de eerste plaats zijn dat de huurders. Wij gaan graag met hen in gesprek, individueel, bij projecten of bij vragen uit de buurt. Ook is er vaak en intensief overleg met het Huurdersplatform Westerkwartier.

Een tweede belangrijke partner is de gemeente Westerkwartier. Met hen maken we prestatieafspraken en ontwikkelen wij gezamenlijk visies op onder meer wonen, samenleven en duurzaamheid. Vanzelfsprekend stemmen wij daarbij ook veel af met organisaties in zorg en welzijn. Verder overleggen we met de dorpen in het Westerkwartier, vaak via verenigingen van dorpsbelang. Wij toetsen onze plannen aan hun beelden en idee├źn. En niet in de laatste plaats zijn er aannemers, collega-corporaties en andere partners. Zonder hun werk, deskundigheid en inzet kunnen wij ons werk niet doen.

Afhankelijk van het onderwerp wisselt onze rol. We kunnen opdrachtgever zijn, eindverantwoordelijk of een van de deelnemende partijen, soms zijn we pionier of katalysator. In alle gevallen staat respect voor de rol van alle betrokkenen voorop.