Wij willen dat u zich thuis voelt. Niet alleen in uw eigen huis, maar ook in de buurt waar u woont. Daarom doen wij ons best om ervoor te zorgen dat u zich prettig voelt. Dit noemen we de leefbaarheid van uw buurt. U kunt terecht bij uw buurtbeheerder of wijkconsulent met vragen of meldingen over uw buurt. We horen het natuurlijk ook graag als u een goed idee heeft voor uw buurt!

Woonomgeving

Heeft u ideeën voor het verbeteren van de leefbaarheid in uw woning,  straat of buurt? U bent als bewoner de expert en weet vaak precies wat er nodig is. We horen uw ideeën graag!

Hieronder staan de veelgestelde vragen over de woonomgeving. Niet gevonden wat u zocht? Probeer het dan via de zoekfunctie rechtsboven of stel uw vraag aan ons team wijkbeheer via contactformulier of bel 0594 - 51 21 61.

Veelgestelde vragen over Woonomgeving

Ik heb ideeën om de leefbaarheid in mijn wijk te verbeteren. Waar kan ik terecht?

Algemeen

Wat fijn dat u een bijdrage wilt leveren aan de leefbaarheid van uw wijk. U kunt activiteiten organiseren die de wijk schoner, veiliger en gezelliger maken. We geven graag een financiële bijdrage aan uw activiteit. Daarvoor kunt u een aanvraag doen bij het Leefbaarheidsfonds. Neem contact met ons op via het contactformulier.

Welke voorwaarden en spelregels gelden er bij het leefbaarheidsfonds?

Algemeen

  • Het initiatief is gericht op duurzame ontwikkeling in wijk- of buurt, waar huurders van Wold & Waard wonen
  • Het initiatief levert een bijdrage aan de onderlinge verhoudingen van bewoners
  • Het initiatief heeft aantoonbaar draagvlak in wijk of buurt, of bij de organisatie die de aanvraag doet
  • Het gaat om een particulier initiatief of van een organisatie zonder winstoogmerk
  • Het initiatief voorziet in een behoefte op sociaal, cultureel en/of maatschappelijk gebied
  • Het gaat om een concreet en afgebakend initiatief waarvoor eens in de vijf jaar een bijdrage mag worden aangevraagd
  • Voor aanvragen hanteren we de indeling wijk- en buurt van CBS (StatLine - Kerncijfers wijken en buurten 2022 (cbs.nl))
  • Per wijk of buurt kan één aanvraag per jaar worden gedaan