Jaarlijkse huurverhoging 2024

Ieder jaar op 1 juli passen wij de huren aan. Voor sociale huurwoningen geldt dat de maximale huurverhoging door de overheid wordt bepaald. Voor 2024 mag dat maximaal 5,8% procent zijn. Onze huurverhoging is dit jaar gemiddeld 4,48%.

Huurders krijgen brief

In de komende dagen krijgen al onze huurders een brief. Daarin staat met welk percentage de huurprijs van hun woning stijgt. Dat kan per woning verschillend zijn.
In een overzicht kunnen huurders zien uit welke onderdelen de huurprijs bestaat. De huur wordt bepaald aan de hand van het Woning Waardering Stelsel (puntensysteem). In de brief is een overzicht van de punten van de woning toegevoegd.

Nieuw huurbeleid 2024-2026

Wold & Waard heeft in samenwerking met het Huurdersplatform Westerkwartier haar huurbeleid voor de periode 2024-2026 vernieuwd. Het doel is duidelijk: een evenwicht vinden tussen betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit, met speciale aandacht voor huurdersinkomens. Daardoor hebben we dit jaar voor het eerst ook inkomensafhankelijke huurverhoging. Wij vinden het eerlijker dat mensen met een lager inkomen een minder hoge huurverhoging krijgen, dan mensen met een hoger inkomen.

Moeite met rondkomen?

Wij kunnen ons voorstellen dat u zich zorgen maakt over steeds hogere lasten, zoals huur, elektra en boodschappen. Heeft u hulp nodig? En heeft u recht op toeslagen of andere regelingen? Onze medewerkers Klarie Steenbergen en Nanda Heemstra helpen u graag. Zij kijken samen met u wat mogelijk is en adviseren u daarover.

Meer informatie?

Wilt u meer lezen over de jaarlijkse huurverhoging en ons huurbeleid? U leest het op de pagina's

> Huuraanpassing 2024
> Huurbeleid Wold & Waard 2024-2026