ANBI

Met ingang van 1 januari 2012 heeft de Belastingdienst Wold & Waard aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vindt u informatie met betrekking tot onze ANBI status.

  • Statutaire naam Stichting Wold & Waard, zie statuten
  • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 802989846.
  • Op onze contactpagina staat het bezoek- en postadres.
  • Lees voor de hoofdlijnen van ons beleidsplan het ondernemingsplan "Naar een duurzaam thuis, met elkaar".
  • De namen, (neven)functie en het rooster van aftreden van de raad van commissarissen vindt u op Toezicht door RvC en van de bestuurder in het jaarverslag.
  • Beloningsbeleid: De raad van commissarissen ontvangen een vergoeding die aansluit bij de governancecode en de Wet Normering Topinkomens (WNT). De hoogte van de vergoeding staat in ons jaarverslag. Het beloningsbeleid van de medewerkers sluit aan bij de CAO Woondiensten.
  • Een actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten en financiĆ«le verantwoording leest u in ons jaarverslag.
  • Het standaard formulier Publicatieplicht voor de Volkshuisvesting