Het nieuwe Woonkwartier is uit!

Twee keer per jaar verschijnt ons bewonersblad Woonkwartier. Ook in deze editie weer veel leuke, handige en zinvolle artikelen. Misschien heeft u het blad al ontvangen en anders ontvangt u het binnenkort.

Op de voorkant ziet u bewoners uit Garnwerd jeu de boulen. De foto hoort bij een artikel over de leefbaarheid in Garnwerd. ‘De mooiste initiatieven ontstaan vanuit bewoners’, en dat is ook onze ervaring.

Buurtinitatieven voor een groenere omgeving

Het artikel over buurtinitiatieven voor een groenere omgeving sluit daar helemaal bij aan. We organiseren graag met huurders buurtbijeenkomsten of tuindagen. Zo hadden we afgelopen tijd een buurtbijeenkomst in Tolbert met heerlijke kleine gebakjes en werden in de Kloosterhof bloembakken geplaatst om de ingang van het complex op te fleuren. Lees er alles over in het Woonkwartier.

Resultaten onderzoek communicatie

Eind 2023 hebben we onze huurders gevraagd mee te doen aan een onderzoek over onze communicatie en communicatiekanalen. Meer dan 1500 mensen gaven hun mening en daar zijn wij heel blij mee. Uit het onderzoek blijkt een grote mate van tevredenheid, maar zien we ook aanknopingspunten voor verbetering. Lees er meer over in het nieuwste Woonkwartier.

We gaan werken met nieuwe systemen

Vanaf 24 juni gaan we werken met een aantal nieuwe systemen. Als huurder krijgt u te maken met een nieuwe website en een nieuw huurdersportaal. Voorafgaand aan dat moment kunt u wat hinder ondervinden:

  • Tussen 6 en 24 juni is het huurdersportaal niet beschikbaar. Voor wijzigingen of reparatieverzoeken kunt u ons bellen op 0594-512161 of mailen naar reparaties@woldwaard.nl. Betalingen kunt u in deze periode alleen handmatig doen.
  • Op 24 juni is ons kantoor gesloten. Dat is de dag waarop we al onze nieuwe systemen in gebruik nemen.

En nog meer

U kunt ook nog lezen over circulariteit, samenwerking met De Schans, onze nieuwbouwprojecten en nog veel meer. Het is weer een goed gevuld Woonkwartier geworden. In de komende dagen vinden alle huurders hem in de bus. En hij is ook online te lezen: Woonkwartier voorjaar 2024